نظر سنجی


  اهم مصوبات شورا در سال 92  


 
 
موضوع سرویس دهی مینی بوس ـ تاکسی ـ ون در سطح شهر 
 
 
موضوع صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری 
 
 
تصاحب راهروهای عمومی میدان بار توسط اشخاص حقیقی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
موضوع ایجاد شهرک کارگاههای مزاحم شهری
 
 
ارائه نقشه تفکیکی ممهور شده توسط مهندس شهرساز
 
 
موضوع ایجاد بازارچه های محلی در سطح شهر لار
 
 
مساعدت با بنیاد ملی نخبگان
 
 
معافیت پرداخت ارزش افزوده به تجاری و عوارض ساخت اماکن و مراکز فرهنگی مذهبی
 
 
موضوع نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری
 
 
اعطای مشوق های سرمایه گذاری
 
 
مساعدت در برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان